Elementarkiv hos Nordiska Kassaskåp

Nordiska Kassaskåp AB

Lätta Inbrottstestade Elementarkiv

Våra nya lätta elementarkiv är inbrottstestade samt brandklassade. Arkiven “skräddarsys” i storlek efter önskemål.

Generellt gäller att byggtiden avsevärt förkortas med prefabricerade elementarkiv och att arbetet kan utföras snyggt och med minsta påverkan på övrig verksamhet. Elementarkiv räknas som en inventarie varför full avskrivning är möjlig.

Elementarkiv EH

De prefabricerade elementarkiven är inbrottstestade enligt norm EN 1143-1. De är även brandklassade EI-60.

Då elementen skruvas samman erhålls en solid konstruktion med jämn viktfördelning.

Montering av elementarkiv enligt offert.

 

elementvalv

Modell
Elementtjocklek
Vikt / kvm
Brandklass
Inbrottsklass EN1143-1
mm
kg
EH-1L
76
90
EI-60
grade 1
EH-2L
76
120
EI-60
grade 2